Lisää otsikkotekstisi tähän

Lisää otsikkotekstisi tähän

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Koneellista puunkorjuuta uudenlaisella asenteella ja ajatuksella

Meille on tärkeää tarjota palveluja, joilla on luotettavuuden lisäksi kasvot sekä korkea laatu.

Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme vahvoja tarjoamaan laadukkaan ja ammattimaisen palvelukokonaisuuden.

Yhdessä Tasantili Oy:n ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun asiakkaillemme, jossa on huomioitu myös velvollisuudet ja verotukselliset asiat liittyen puunmyyntiin ja metsäomistukseen.  

Puunkorjuu­palvelut

Suoritamme koneellista puunkorjuuta Keski-Suomen alueella. Työalueemme on pääsääntöisesti Jyväskylä, Laukaa, Äänekoski sekä lähikunnat.

Asiakkaitamme ovat yritykset, kuten RV-Hänninen Oy sekä yksityiset maanomistajat.

Puunkorjuussa ykkösasiana pidämme laadukasta työnjälkeä, johon pyrimme meidän jokaisessa työvaiheessa.

Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi:

  • Keskitymme tekemiseen 100%
  • Arvostamme metsänomistajan omaisuuden hoitamista ja huolehdimme siitä heidän luottamuksensa arvoisesti.
  • Huolehdimme työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
  • Huollamme kaluston niin, että se on aina täydessä toimintakunnossa.
  • Varustelemme kaluston korjuuolosuhteisiin sopivalla tavalla.
  • Huolehdimme koneidemme mittatarkkuudesta.

Haluamme työskennellä metsässä rehdillä pelillä, avoimesti ja ajatus edellä.

Nuoren metsän hoito

Ostamme, suunnittelemme ja toteutamme Nuoren metsän kunnostuksen sekä normaalit harvennusleimikot.

Käytössämme on viimeisimmät suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittava osaaminen, menetelmät sekä työkalut. Käymme katsomassa jokaisen kohteen paikan päällä ja jätämme tarjouksen. Päästessämme sopimukseen, hoidamme korjuun sekä lopullisen tilityksen. Tulevaisuudessa teemme kuviokohtaisen raportin asiakkaalle työstämme.

Yhteistyökumppanimme Tasantili Oy:n kanssa tarjoamme kattavan paketin suunnittelusta toteutukseen, velvollisuudet ja verotukselliset asiat huomioiden. Haemme myös mahdolliset Kemera-avustukset ja hoidamme niiden toteutusilmoitukset.

Nuoren metsän hoito tarkoittaa hoitamattoman metsän kunnostusta.
Sillä tarkoitetaan ylitiheän metsän hoitoa, jossa poistetaan havupuun kasvua haittaavia lehtipuita. Tyypillisiä kohteita ovat metsät, jotka ovat keskipituudeltaan 8-15m. Kohteissa on taimikonhoito jäänyt tekemättä tai sitä on tehty puutteellisesti.

Puut saavat ympärilleen lisää kasvutilaa, jolloin niiden kasvu elpyy. Myös kasvatettavien puiden laatu sekä tulevien hakkuiden kannattavuus paranevat. Tämän lisäksi puut sitovat kasvaessaan ilmakehästä hiiltä eli ovat näin merkittävä ja kasvava hiilinielu.

Koskaan ei ole liian myöhäistä hoitaa metsiä kuntoon!

Harvennus­hakkuut

Yleisesti harvennushakkuita tehdään, kun puusto alkaa kilpailemaan tilasta, valosta ja ravinteista. Harvennuksessa osa puustosta poistetaan, jolloin jäljelle jäävien puiden elinvoimaisuus lisääntyy, puusto järeytyy nopeammin ja metsänomistajalle kertyy hakkuutuloja.

Harvennushakkuita tehdään tavallisesti 2–3 kertaa ennen uudistushakkuuta ja kerrallaan poistetaan noin kolmasosa puustosta. Harvennushakkuut toteutetaan yleensä metsän ollessa 20-55 vuotta, mutta tähän vaikuttaa oleellisesti puulaji ja sen kasvupaikka.

Ensiharvennus

Ensiharvennus kannattaa tehdä, kun puut ovat noin 12-15 metrin pituisia. Parhaaseen ja kannattavimpaan lopputulokseen päästään, kun ensiharvennus tehdään puulajeista ja sijainnista riippuen noin 20-35 vuoden ikäiseen metsään. On hyvä kuitenkin muistaa, että ensiharvennus kannattaa tehdä mielummin etuajassa kuin myöhässä. Tavallisesti metsään tehdään vielä toinen harvennus noin 40-55 vuoden iässä ja joskus kolmaskin ennen kuin vuorossa on päätehakkuu.

Tässä vaiheessa puuston keskiläpimitta rinnankorkeudelta on vähintään 16 cm. Tässäkin vaiheessa on oleellista tarkkailla latvuston kuntoa, vaikkakin hakkuun ajoittamista ohjaa parhaiten puuston tiheys. Toisessa harvennuksessa keskitytään edelleen kasvamaan jäävän puuston laatuun ja tiheyteen, mutta samalla metsästä saadaan korjattua jo kuitupuun ohella tukkipuuta.

#Ajatusedellä