Harvennus­hakkuut

Yleisesti harvennushakkuita tehdään, kun puusto alkaa kilpailemaan tilasta, valosta ja ravinteista. Harvennuksessa osa puustosta poistetaan, jolloin jäljelle jäävien puiden elinvoimaisuus lisääntyy, puusto järeytyy nopeammin ja metsänomistajalle kertyy hakkuutuloja.

Harvennushakkuita tehdään tavallisesti 2–3 kertaa ennen uudistushakkuuta ja kerrallaan poistetaan noin kolmasosa puustosta. Harvennushakkuut toteutetaan yleensä metsän ollessa 20-55 vuotta, mutta tähän vaikuttaa oleellisesti puulaji ja sen kasvupaikka.

Ensiharvennus kannattaa tehdä, kun puut ovat noin 12-15 metrin pituisia. Parhaaseen ja kannattavimpaan lopputulokseen päästään, kun ensiharvennus tehdään puulajeista ja sijainnista riippuen noin 20-35 vuoden ikäiseen metsään. On hyvä kuitenkin muistaa, että ensiharvennus kannattaa tehdä mielummin etuajassa kuin myöhässä. Tavallisesti metsään tehdään vielä toinen harvennus noin 40-55 vuoden iässä ja joskus kolmaskin ennen kuin vuorossa on päätehakkuu.

Tässä vaiheessa puuston keskiläpimitta rinnankorkeudelta on vähintään 16 cm. Tässäkin vaiheessa on oleellista tarkkailla latvuston kuntoa, vaikkakin hakkuun ajoittamista ohjaa parhaiten puuston tiheys. Toisessa harvennuksessa keskitytään edelleen kasvamaan jäävän puuston laatuun ja tiheyteen, mutta samalla metsästä saadaan korjattua jo kuitupuun ohella tukkipuuta.

Ota yhteyttä ja räätälöidään yhdessä juuri sinulle toimiva ratkaisu!

Yhdessä Tasantili Oy:n ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun asiakkaillemme, jossa on huomioitu myös velvollisuudet ja verotukselliset asiat liittyen puunmyyntiin ja metsäomistukseen.  

#ajatusedellä